سخنرانی کلینتون چین sovernity

افشای سخنان بی سابقۀ "هیلاری" درباره چین - فرارو

14 ا کتبر 2016 ... براساس اسناد جدیدی که وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده، هیلاری کلینتون زمانی به طور خصوصی گفته بود که آمریکا در صورتی که دولت چین در مهار...

گپ آنلاین

سخنرانی شکست هیلاری کلینتون در جمع طرفداران و اعضای ستاد ...

9 نوامبر 2016 ... هیلاری کلینتون نیمه شب سه شنبه، پس ازاعلام نتایج شمارش آراء و مشخص شدن باخت او در این دوره از انتخابات، بدون هیچگونه اظهار نظری طرفداران خود را...

گپ آنلاین

کلینتون پیرامون برنامه صدور روداید برای ایران

May 20, 2011 ... سخنان ویدیویی هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه در ارتباط با برنامه صدور روداید برای ایران جمعه، ۲۰ مه ۲۰۱۱.

گپ آنلاین

PressTV-افشای سخنان کلینتون دربارۀ محاصرۀ موشکی چین

14 ا کتبر 2016 ... وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس از اظهارات خصوصی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری امریکا، دربارۀ محاصرۀ موشکیِ چین پرده‌برداشته‌است.

گپ آنلاین

افشای سخنان بی سابقۀ هیلاری کلینتون درباره چین - خبرآنلاین

14 ا کتبر 2016 ... ایسنا نوشت: براساس اسناد جدیدی که وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده، هیلاری کلینتون زمانی به طور خصوصی گفته بود که آمریکا در صورتی که...

گپ آنلاین

افشای سخنان بی سابقۀ "هیلاری" درباره چین - فرارو

14 ا کتبر 2016 ... براساس اسناد جدیدی که وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده، هیلاری کلینتون زمانی به طور خصوصی گفته بود که آمریکا در صورتی که دولت چین در مهار...

گپ آنلاین

کلینتون پیرامون برنامه صدور روداید برای ایران

May 20, 2011 ... سخنان ویدیویی هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه در ارتباط با برنامه صدور روداید برای ایران جمعه، ۲۰ مه ۲۰۱۱.

گپ آنلاین

سخنرانی شکست هیلاری کلینتون در جمع طرفداران و اعضای ستاد ...

9 نوامبر 2016 ... هیلاری کلینتون نیمه شب سه شنبه، پس ازاعلام نتایج شمارش آراء و مشخص شدن باخت او در این دوره از انتخابات، بدون هیچگونه اظهار نظری طرفداران خود را...

گپ آنلاین

PressTV-افشای سخنان کلینتون دربارۀ محاصرۀ موشکی چین

14 ا کتبر 2016 ... وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس از اظهارات خصوصی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری امریکا، دربارۀ محاصرۀ موشکیِ چین پرده‌برداشته‌است.

گپ آنلاین

افشای سخنان بی سابقۀ هیلاری کلینتون درباره چین - خبرآنلاین

14 ا کتبر 2016 ... ایسنا نوشت: براساس اسناد جدیدی که وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده، هیلاری کلینتون زمانی به طور خصوصی گفته بود که آمریکا در صورتی که...

گپ آنلاین